Ποιοτική Διαφοροποίηση

• Διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα
• Φροντιστηριακές σημειώσεις – βοηθήματα των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών
• Συστηματική αξιολόγηση και παρακολούθηση της προόδου και της πορείας του κάθε μαθητή
• Υποστηρικτική καθοδήγηση για τη σωστή οργάνωση και μεθοδικότητα μελέτης
• Θερινή προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου
• Προετοιμασία και στα Ειδικά Μαθήματα προς εξέταση για συγκεκριμένες σχολές
• Ολοκλήρωση σε προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίων Ξένων Γλωσσών
• Το σχολείο στελεχώνεται με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στην προετοιμασία των υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
• Οι μαθητές γαλουχούνται με αρχές και αξίες που τους ολοκληρώνουν ως προσωπικότητες και τους δίνουν υγιή πρότυπα και όραμα για το μέλλον