Φιλοσοφία

-ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ο/η μαθητής/τρια επιτυγχάνει να κινητοποιηθεί ως προς την κατάκτηση της γνώσης, να θέσει υψηλούς στόχους και να επιτύχει στην ατομική του στοχοθεσία

-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Το σχολείο διαπνέεται από το πνεύμα της Ελληνορθόδοξης Αγωγής και με αυτή τη βάση το ήθος και η διαμόρφωση ενός υγιούς χαρακτήρα αποτελούν στόχο πρωτίστης σημασίας. Η συγκρότηση ισορροπημένων προσωπικοτήτων και η καλλιέργεια των ηθικών αξιών διαφοροποιούν ποιοτικά το σχολείο.

-ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΥΡΟΣ

Η προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών/τριών αποδεικνύει τις βάσεις και τα εφόδια που παρέχονται στα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Η πρόοδος και η καταξίωση των αποφοίτων τεκμηριώνουν την αξία και τις αρχές που διαπνέουν τα Εκπαιδευτήρια.

-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Το υψηλό επίπεδο παροχής γνώσεων οδηγεί τους μαθητές σε άριστες επιδόσεις που δημιουργούν προϋποθέσεις επιτυχίας στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην επαγγελματική σταδιοδρομία.