Επιτυχόντες

Ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις:

Επιτυχόντες 2022-2023

Επιτυχόντες 2021-2022

Επιτυχόντες 2020-2021

Επιτυχόντες 2019-2020

Επιτυχόντες 2018-2019