Ενισχυτική Διδασκαλία

Μια μεγάλη προσφορά των εκπαιδευτικών μας είναι η ΔΩΡΕΑΝ ενισχυτική μελέτη μετά το τέλος του πρωινού ωρολογίου προγράμματος. Σε καθημερινή βάση όλες οι τάξει του Λυκείου έχουν αυτή την δυνατότητα. Επιπλέον ώρες στα βασικά μαθήματα δυναμώνουν το επίπεδο γνώσεων κάθε μαθητή μας. Επισημαίνουμε ότι κάθε καλοκαίρι και για 5 εβδομάδες (μια εβδομάδα μετά την επίσημη λήξη του σχολικού έτους) αρχίζει θερινό πρόγραμμα εξεταζόμενων μαθημάτων για Γ’ Λυκείου με διαγωνίσματα προσομοίωσης 3ώρης διάρκειας ανά τακτά διαστήματα. Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς συνεχίζει η Γ΄ Λυκείου το πρόγραμμα της ενισχυτικής αυτής διδασκαλίας, με την διαφορά ότι ΑΝΑ εβδομάδα γράφουν 3ώρο διαγώνισμα στα μαθήματα του προσανατολισμού τους.

Έμπειροι καθηγητές, μεγάλης επιστημονικής επάρκειας, με εξαιρετικές (προσωπικές) σημειώσεις αναλύουν κάθε έννοια με περίσσεια υπομονή και απλότητα.

 

Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα την 100% επιτυχία ΟΛΩΝ των υποψηφίων μας σε σχολές πρώτων επιλογών τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι έχουμε φοιτητές στο Ε.Μ.Π., στο Μαθηματικό Αθήνας, στην Ιατρική, στην Νομική σε σχολές Ψυχολογίας σε Στρατιωτικές επίσης όλοι με υψηλότατη βαθμολογία.