Γ' Λυκείου

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου έχοντας τα δύο προηγούμενα έτη προετοιμαστεί κατάλληλα σίγουροι πλέον για τον προσανατολισμό τους απερίσπαστοι αφιερώνονται στα εξεταζόμενα κυρίως μαθήματά τους.