Β' Λυκείου

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα έγκυρων ψυχομετριών τέστ, σε ατομικό συμβουλευτικό επίπεδο και δίνονται πληροφορίες για εκπαιδευτικούς τομείς και επαγγελματικές επιλογές.