Α' Λυκείου

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου συνειδητοποιούν τη σημασία του «προσωπικού σχεδιασμού» αποκτούν βαθύτερη συνείδηση των ικανοτήτων τους και των στρατηγικών στη λήψη αποφάσεων καθώς και κριτική στάση απέναντι στη σύνθετη αλλά και αντιφατική – συχνά- πληροφόρηση που δέχονται.